top of page
logotipo Optica Visió

Forat macular

La màcula és la part de la retina responsable de la visió del detall. Un forat macular es produeix quan hi ha un estrip en part o tot el seu gruix.

Sol presentar-se en persones de més de 55 anys, més en dones. La majoria de casos passen sense una causa aparent. Tot i així, hi ha certes patologies que n´incrementen el risc com la miopia patològica, membranes epiretinianes, diabetis, tracció vítria o trauma.

Fons d´un ull d´una persona amb una forat macular
Imatge del gruix d´una retina amb una forat macular

Els símptomes típics són visió borrosa, distorsió o una taca fosca al centre.

Visió simulada d´una persona amb forat macular

Imatge simulada de la visió amb un forat macular

El tractament és port ser seguiment si és petit, una injecció o una intervenció quirúrgica en casos més severs.

bottom of page