Forat macular

La màcula és la part de la retina responsable de la visió del detall. Un forat macular es produeix quan hi ha un estrip en part o tot el seu gruix.

Sol presentar-se en persones de més de 55 anys, més en dones. La majoria de casos passen sense una causa aparent. Tot i així, hi ha certes patologies que n´incrementen el risc com la miopia patològica, membranes epiretinianes, diabetis, tracció vítria o trauma.

Els símptomes típics són visió borrosa, distorsió o una taca fosca al centre.

Imatge simulada de la visió amb un forat macular

El tractament és port ser seguiment si és petit, una injecció o una intervenció quirúrgica en casos més severs.

Òptica Visió

Ctra Cardona nº 6

08242 Manresa

Tel 93 872 04 55