logotipo Optica Visió

Acomodació

L´acomodació ens ajuda a enfocar de prop

L´acomodació és la capacitat que tenim d´enfocar objectes que es troben a prop. Va disminuint durant la vida. Així, a deu anys som capaços de veure nítid a uns 6 cm, arribant als 60 anys havent perdut aquesta habilitat.

 

Les persones que pateixen vista cansada per l´edat entrarien a formar part dels problemes refractius, no de problemes de la visió binocular. Els problemes acomodatius al qual ens referim ara corresponen a aquelles persones que per edat han de poder realitzar qualsevol tasca de prop, però que no poden estimular, relaxar l´acomodació suficientment o es cansen molt aviat.

La simptomatologia típica és: visió borrosa de prop (excepte de lluny de manera intermitent en l´excés acomodatiu), fatiga llegint, incomoditat i tensió als ulls i dificultat de concentració.

Els diagnòstics que existeixen són: insuficiència, fatiga i inflexibilitat acomodatives i excés acomodatiu.

El tractament és mitjançant adicions positives o teràpia visual.