top of page

EnChroma

Filtres pel daltonisme

El daltonisme és una dificultat per percebre els colors, especialment qualsevol color que tingui el vermell o el verd, com el lila, rosa, taronja i altres.

A la retina, hi ha un tipus de cèl-lules, els cons,  responsables de la visió al color: unes per al vermell, unes altres per al verd i finalment, una tercera classe per al blau.

Pot ser que falti un tipus o més o que no funcioni prou bé. El nivell d´afecció és molt variable: des d´una lleugera dificultat per percebre el vermell o verd fins a l´absència de color. 

El més habitual és una alteració al verd (6% dels homes i 0,4% de les dones) o al vermell (1% dels homes i 0.01% de les dones).

Per evitar aquesta confusió, els filtres òptics especials EnChroma separen cada color perquè la persona amb dificultats al color pugui distingir els colors més vius, clars i definits, típicament en 15 minuts.

Les ulleres van bé en un 80% dels casos. Les lents es poden graduar tant en visió llunyana com en progressius. Existeixen unes lents especials per a interiors i exteriors. Les lents EnChroma estan basades en ciència i en anys de recerca i desenvolupament

A les persones que no són daltòniques costa molt imaginar-se com hi veuen. Aquestes imatges mostren la visió amb una varietat de colors molt disminuïda.

food 2.jpg
bbq 2.jpg
EnChroma_Gift+of+Color+Ad_4x5_30s

EnChroma_Gift+of+Color+Ad_4x5_30s

bottom of page