Agudesa visual

L´agudesa visual és l´habilitat de percebre i diferenciar dos estímuls separats en un angle determinat, és a dir, és la capacitat de resolució espacial del sistema visual. També es pot definir com la capacitat de detectar un objecte en un camp de visió (mínim visible), la capacitat de separar dos elements (mínim separable) i la capacitat de nomenar un símbol o la seva posició (mínim reconeixible).

L´agudesa visual normal en un adult és d´1, però hi ha molt poques persones que són capaces d´arribar a 2. El que és curiós és que quan naixem, el sistema visual està molt immadur i un nadó acabat de néixer només veu un 0.05, a 2 mesos un 0.15, a 6 mesos un 0.40, a un any i mig un 0.50, a dos anys un 0.65 i a tres anys un 1.

L´agudesa visual és la característica de la visió que més es nota quan hi ha problemes de graduació als ulls.

Òptica Visió

Ctra Cardona nº 6

08242 Manresa

Tel 93 872 04 55