Camp visual

El camp visual és la part que podem veure sense girar els ulls. En mirada frontal, per la part nasal i superior és de 60º, inferior 75º i la part externa 100º. Amb l´edat, la part externa es redueix una mica.

El camp visual dóna una àmplia visió perifèrica. Serveix per reconèixer l´entorn sense haver de mirar directament, detectar obstacles i reaccionar amb rapidesa a possibles amenaces.

Hi ha certes patologies que poden reduir-lo. Hi ha dos grans grups. Les que tenen una causa dins de l´ull (glaucoma, retinosi pigmentària, despreniment de retina, degeneració macular relacionada amb l´edat, ....) en les que s´afecta una part del camp (central o perifèric) i les de fora de l´ull, que solen ser neurològiques (tumors de la glàndula pituïtària, craniofaringiomes, tumors, embòlies al cervell, ..) en les que se sol afectar una meitat (pot ser horitzontal o vertical) o un quadrant del camp visual.

Òptica Visió

Ctra Cardona nº 6

08242 Manresa

Tel 93 872 04 55