logotipo Optica Visió

Camp visual

Un camp visual ampli facilita la visió perifèrica

El camp visual és la part que podem veure sense girar els ulls. En mirada frontal, per la part nasal i superior és de 60º, inferior 75º i la part externa 100º. Amb l´edat, la part externa es redueix una mica.

El camp visual dóna una àmplia visió perifèrica. Serveix per reconèixer l´entorn sense haver de mirar directament, detectar obstacles i reaccionar amb rapidesa a possibles amenaces.

Hi ha certes patologies que poden reduir-lo. Hi ha dos grans grups. Les que tenen una causa dins de l´ull (glaucoma, retinosi pigmentària, despreniment de retina, degeneració macular relacionada amb l´edat, ....) en les que s´afecta una part del camp (central o perifèric) i les de fora de l´ull, que solen ser neurològiques (tumors de la glàndula pituïtària, craniofaringiomes, tumors, embòlies al cervell, ..) en les que se sol afectar una meitat (pot ser horitzontal o vertical) o un quadrant del camp visual.