logotipo Optica Visió

Claretat de la parla

La finalitat principal d´un audiòfon és entendre la parla tan si s´està en un entorn tranquil com sorollós. 

Un audiòfon és molt més que un altaveu. L´aparell ha de seleccionar la parla dins de l´entorn acústic i ressaltar les paraules per a fer-les més comprensibles. El soroll de fons és també informació i no es pot eliminar. Normalment, es tracta per sentir-lo més suau. Per exemple, si travessem el carrer sense mirar, podem no veure un cotxe que s´acosta, però en canvi l´hem de sentir per evitar ser atropellats.

La majoria d´audiòfons porten diferents algoritmes per millorar la claredat de les paraules. En general, poden variar en funció de la seva sofisticació, 

a- Parla baixa: en aquests casos hi ha una sobreamplificació de la veu per tal d´arribar a un límit audible.

b- Parla alta: les paraules s´amplifiquen. Els sorolls a partir d´un límit no s´augmenten per evitar molèsties a les oïdes.

c- Mètodes d´adaptació: la manera d´amplificar les paraules pot variar segons l´algoritme de treball. N´hi ha de diferents en funció de la tecnologia del tipus d´aparell, de si el pacient és pediàtric, ...

d- Preferències d´ usuari: els programes s´adapten en funció de l´edat, de l´experiència en l´ús d´audiòfons, de les preferències personals, ...

e- Eliminació del feed-back: quan un audiòfon ha de treballar a un volum alt, pot passar que les freqüències entre 3500 a 4000 Hertz s´escapin i provoquin un soroll audible. Per evitar-ho, els audiòfons poden fer un canvi de freqüència, inversió de fase o reduir el volum.

Els audiòfons estudien cada font sonora de l´entorn

L´audiòfon classifica les diferents fonts sonores segons la proximitat, intensitat i localització

Imatge cedida per l´empresa Oticon