top of page
logotipo Optica Visió

CONTACTOLOGIA

La contactologia tracta de l´adaptació de lents de contacte. Les motivacions principals d´ús són: l´estètica, per fer esport, per la seva visió més natural i per la seva comoditat.

Primer de tot, l´optometrista valora la graduació, l´estat de la visió binocular, així com la salut del sistema visual, amb especial atenció a la còrnia, conjuntiva, parpelles i estat de la llàgrima.

En l´adaptació de les lents de contacte, es mesura la curvatura de la còrnia amb l´ajuda d´un queratòmetre o topògraf, per tal de determinar el radi de les lents i la seva mida i que aquestes s´ajustin còmodament a l´ull.

Topografia d´una còrnia normal

Topografia d´una còrnia normal

Hi ha dos grans famílies de materials en lents de contacte: les toves i les semirígides, però les adaptacions més habituals són d´ús estàndard. Aquestes solen ser toves, d´hidrogel de silicona, amb un pas d´oxigen molt alt perquè els ulls respirin, molt còmodes i la major part de vegades, de renovació freqüent (es renoven cada dia o al mes).

Les adaptacions especials poden ser:

a- Orto-K: és una tècnica en la qual es porten de nit les lents de contacte. Aquestes fan un canvi temporal en la curvatura de la còrnia. Durant el dia, la persona veu nítid. Així s´ha de fer mentre es vulgui que durin els seus efectes, ja que quan es deixen les lents de contacte, l´error refractiu retorna.

b- Control de miopia: en persones en què els està augmentant la miopia, s´ha vist que tenen un major desenfocament perifèric hipermetròpic. Ara hi ha unes lentes de contacte de geometria inversa que el corregeixen. L´efecte buscat és el d´alentir aquesta progressió. Els resultats de recents estudis clínics demostren que és així.

c- Queratocon: és un aprimament de la còrnia , amb augment de curvatura i de la miopia, que es dóna especialment en adolescents. La còrnia es torna molt irregular, es deforma i les lents de contacte normals no tenen una bona estabilitat. S´han desenvolupat molts dissenys en funció del grau en què es trobi el pacient.

d- Post-lasik: hi ha persones que després de l´operació de miopia, els hi retorna. Com que el làser ha modificat la curvatura de la còrnia, les lents de contacte normals no s´estabilitzen bé. 

e- Post-traumàtiques: a vegades, després d´un accident, la còrnia pot quedar malmesa. Normalment, a causa de la cicatriu la còrnia és irregular, amb la conseqüent pèrdua de claredat en la imatge. Hi ha unes lents de contacte que restableixen la regularitat i per tant, la nitidesa de la visió

f- Filtres: els daltònics es poden beneficiar d´uns filtres específics per a millorar la visió del color i els dislèxics, augmenten el seu rendiment.

g- Cosmètiques especials: després d´una patologia greu de l´ull en què s´hagi perdut la visió, pot passar que l´efecte estètic no sigui agradable. En aquests casos, hi ha unes lents que simulen l´iris natural per tal de restablir l´aspecte normal.

L´aprenentatge de la manipulació de les lents de contacte és fàcil i no requereix , en general, massa estona. Sí és important ser net i respectar les recomanacions d´ús.

bottom of page