logotipo Optica Visió

Degeneració macular associada a l´edat

La degeneració macular associada a l´edat (DMAE) és una malaltia de la retina central. A mesura que ens anem fent grans, es produeix una minva acumulativa a la retina a causa de l´estrés oxidatiu i de l´esclerosi vascular. La funció fisiològica normal de les cèl-lules de l´epiteli pigmentari de la retina s´espatlla perquè la degradació dels discs dels fotoreceptors, rics en lípids, porta la formació de dipòsits tòxics de restes intracel-lulars (lipofucsina) i extracel-lulars (druses). 

La major part dels casos es donen en persones més grans de 80 anys, sent més alta la incidència a mesura que es fan anys. Els factors de risc principals són: el tabac, la hipertensió alta, el colesterol i una dieta alta es grases saturades i baixa en peixos i verdures.

Hi ha una classificació en dos grups principals de la DMAE: la seca  i la humida. La primera correspon al 90% dels casos i és de progressió lenta i la segona, és un 10% però és ràpida i és un 90% dels casos de ceguessa.

Fons d´ull d´una persona amb una DMAE seca

DMAE seca

Imatge del gruix de la retina d´una persona amb DMAE seca
Fons d´ull d´una persona amb una DMAE exsudativa

DMAE exsudativa

Imatge del gruix de la retina d´una persona amb DMAE exsudativa

Al principi, no hi ha gaires símptomes en la DMAE seca, però a mesura que progressa es nota un esforç creixent en l´adaptació a la foscor, més necessitat de llum en llegir o cosir. Més endavant hi ha dificultat en reconèixer les cares, conduir o llegir. La percepció del color es veu afectada i la sensibilitat al contrast disminueix i al final es veuen les imatges distorsionades. No hi ha un tractament farmacològic en l´actualitat. Sí que es donen unes càpsules d´antioxidants, zeaxantina, luteïna i omega 3 per tal de mantenir i retardar la progressió. En casos avançats, funciona molt bé l´ús de filtres especials per tal de millorar el contrast i la qualitat de visió.

Visió simulada d´una persona amb DMAE seca avançada

Imatge simulada d´una persona amb                    DMAE seca molt avançada

En la DMAE humida, es produeixen hemorràgies que disminueixen de forma brusca l´agudesa visual. Actualment, el tractament es fa amb unes injeccions d´anticossos monoclonals.