logotipo Optica Visió

Despreniment de retina

El despreniment de retina no és gaire freqüent, però és important conèixer per la urgència que és, ja que si no s´intervé ràpidament es pot perdre l´ull.

La retina és la capa receptora de la llum. Aquesta es pot desprendre per tres causes bàsiques:

1- Despreniment de retina regmatogen: hi ha un forat o un estrip per on entra l´humor vitri (generalment passa més en persones  grans en què aquest humor ha perdut viscositat, i en estar més líquid s´introdueix per l´obertura). Aquest tipus és el més habitual.

2- Despreniment de retina per tracció: hi ha teixit de cicatrització que es contrau i tiba, separant- la.

3- Despreniment de retina exsudatiu: associat a malalties retinianes, inflamació i trauma.

Hi ha un seixanta per cent de pacients que abans què passi, veuen flaixos de llum o cossos flotants. Passat un temps, noten una pèrdua de camp visual perifèric que progressa afectant el central. La resta de persones no noten res al principi.

És una emergència. És molt important anar ràpidament a l´oftalmòleg.

Imatge d´un despreniment de retina

La retina despresa està elevada i formant aquestes arrugues blanquinoses

Visió simulada d´una persona amb despreniment de retina

Imatge simulada d´un despreniment de retina