Direccionalitat

Durant el dia, l´usuari d´ audiòfons es mou en diferents entorns acústics. Des de el silenci del camp, al soroll del carrer, a casa amb la família o a dins d´un bar mirant un partit de fútbol. 

Tradicionalment, els audiòfons quan estan en un ambient silenciós amplifiquen els 360º i a mesura que hi ha més sorolls es van tancant fins arribar a centrar-se en la persona que està al davant. El motiu de fer-ho d´aquesta manera és perquè els processadors dels audiòfons no són prou ràpids. L´hipoacúsic es sent com si s´estigués perdent parts de la conversa de l´altres persones que té als costats.

Ara, acaba de sortir al mercat una família d´audiòfons que el preocessador és 50 vegades més ràpid que els normals. Aquest fet permet analitzar l´entorn acústic en tot el camp i equilibrar les diferents fonts acústiques, eliminant els sorolls. El resultat és una millor comprensió amb menys esforç.

En un ambient sorollós, el focus es tanca per millorar la comprensió

Si hi ha menys soroll, el focus s´obre

Amb la nova tecnologia, no importa si hi ha molt o poc soroll, l´aparell està obert els 360º

Òptica Visió

Ctra Cardona nº 6

08242 Manresa

Tel 93 872 04 55