logotipo Optica Visió

Direccionalitat

Durant el dia, l´usuari d´ audiòfons es mou en diferents entorns acústics. Des de el silenci del camp, al soroll del carrer, a casa amb la família o a dins d´un bar mirant un partit de fútbol. 

Tradicionalment, els audiòfons quan estan en un ambient silenciós amplifiquen els 360º i a mesura que hi ha més sorolls es van tancant fins arribar a centrar-se en la persona que està al davant. El motiu de fer-ho d´aquesta manera és perquè els processadors dels audiòfons no són prou ràpids. L´hipoacúsic es sent com si s´estigués perdent parts de la conversa de l´altres persones que té als costats.

Ara, acaba de sortir al mercat una família d´audiòfons que el preocessador és 50 vegades més ràpid que els normals. Aquest fet permet analitzar l´entorn acústic en tot el camp i equilibrar les diferents fonts acústiques, eliminant els sorolls. El resultat és una millor comprensió amb menys esforç.

En un ambient sorollós, l´audiòfon tanca el seu focus per millorar la comprensió

En un ambient sorollós, el focus es tanca per millorar la comprensió

En un ambient menys sorollós, l´audiòfon pot obrir el seu focus i mantenir la comprensió

Si hi ha menys soroll, el focus s´obre

Encara que hi hagi soroll, els nous audiòfons poden facilitar la comprensió de les veus en 360º

Amb la nova tecnologia, no importa si hi ha molt o poc soroll, l´aparell està obert els 360º