logotipo Optica Visió

Enlluernament

L´enlluernament no ens permet tenir una visió òptima

L´enlluernament és la sensació de malestar i de no veure bé que experimentem quan una font lumínica ens incideix directa o indirectament als ulls.

Causa incomoditat, molèsties visuals, fatiga ocular i augmenta el risc d´accidents. La solució habitual és posar-se unes ulleres de sol.

Hi ha certes patologies que augmenten l´enlluernament. Solen ser totes aquelles que afecten la transparència de la còrnia, el cristal-lí o edema a la retina. En aquests casos s´utilitzen lents solars o filtres especials.