top of page
logotipo Optica Visió

ERGONOMIA VISUAL

L´ergonomia visual estudia la manera de trobar més comoditat i eficàcia en les condicions d'adaptació d´un lloc de treball, vehicle, ... amb la persona

L´ergonomia visual estudia la manera de trobar més comoditat i eficàcia en les condicions d`adaptació d´un lloc de treball, vehicle, ... amb la persona, tenint en compte les seves característiques físiques i psicològiques, quan les tasques a realitzar impliquen una exigència visual important.

La manca d´ergonomia pot portar a fatiga visual, mal de cap, baix rendiment, estrès, posicions incòmodes del cos, ...

Hi ha diversos factors que poden influir:

a) Il-luminació: la millor llum és la natural, però no sempre és possible. Llavors, hi ha d´haver a l´habitació una llum al sostre i, a més a més, una altra a sobre la feina que estiguem realitzant, evitant que ens vagi directament als ulls. Si la persona és dretana, la làmpada ha d´estar situada a l´esquerra i si és esquerrana, a la dreta. Això és així, per evitar ombres.

Si es treballa amb poca llum, es produeix fatiga visual. Com més petit és l´objecte a mirar (menys mida o contrast), més llum es necessita per poder treballar còmodament.

b) Distància de treball: depèn de l´alçada de cada persona. S´aconsella que sigui la que va des del colze fins a la pinça que formen els dits índex i el polze. Quan estem davant d´un ordinador portàtil, uns 50 cm i quan estem davant un de sobretaula, uns 70 cm. 

Mirar molt a prop provoca fatiga. També, s´han de vigilar molt els reflexos a les pantalles.

c) Postures: és aconsellable seure a una cadira regulable que ens permeti tenir l´esquena recta a 90º i els peus que toquin a terra. La taula és millor si té una inclinació d´uns 20º

d) Habitació: és millor que estigui pintada en colors neutres per evitar el cansament. Colors molt intensos disminueixen la productivitat. S´aconsella orientar la taula cap a un espai obert, si és possible. La sala ha d´estar ben ventilada i a una temperatura adequada.

e) Descans: s aconsella aplicar la regla 20/20/20. Cada 20 minuts, mirar 20 segons a una distància llunyana (6 metres o 20 peus). Disminueix el cansament quan passem molta estona davant d´una pantalla.

bottom of page