top of page
logotipo Optica Visió

Estrabisme

En un estrabisme, cada ull fixa una imatge diferent

L´estrabisme es dóna quan els ulls no estan correcament alineats. Un ull sol estar desviat endins (esotropia) o enfora (exotropia) de manera intermitent o constant. 

Els símptomes típics són visió doble, ull gandul, motilitat anormal d´un o dels dos ulls, mal de cap, postura anòmala del cap i incomoditat.

Les causes poden ser refractives (necessiten ulleres o lents de contacte), orgànica o sensorial, motora o anatòmica i inervacional. 

Quan l´estrabisme es dóna en un nen petit, pot arribar a desenvolupar un ull gandul. Si s´arriba a diagnosticar i a tractar aviat es pot evitar. Entre els dos i tres anys, hi ha el màxim d´incidència d´esotròpies per hipermetropia elevada. Amb unes ulleres amb vidres positius s´arregla.

L´estrabisme que comença de cop en un adult pot ser per causes neurològiques (tumor, esclerosi múltiple, meningitis, ... ) o malaltia sistèmica (diabetis, hipertensió, arterioesclerosi, ...). Els diabètics solen tenir un estrabisme per parèsia del muscle extern, però sol ser de bon pronòstic, ja que al cap de tres mesos solen recuperar-se.

El tractament es fa mitjançant: lents, adicions, prismes, teràpia visual, fàrmacs i cirurgia. Com que les causes poden ser moltes, s´ha d´estudiar molt bé cada cas particular la seqüència de tractament. 

bottom of page