logotipo Optica Visió

Fabricació de les lents

El component principal del vidre mineral és la sorra (sílice o òxid de sílice), barrejat amb altres substàncies per tal de modificar les seves propietats. Així, s´hi poden afegir òxids de plom, titani o lantà per augmentar l´índex de refracció, aconseguint vidres més prims; fluorurs o òxids de bari per millorar la dispersió cromàtica, millorant la qualitat òptica; ferro, cobalt, vanadi o manganès per donar color; halurs de brom, clor o fluor per fer vidres fotocromàtics (canvien de color en funció de la quantitat de llum per evitar l´enlluernament).

Un cop feta la barreja, es diposita en un forn a una temperatura entre 1400 a 1500 ºC i després es refreda ràpidament aconseguint el material del vidre.

Quant a les lents orgàniques, aquestes estan fetes a partir de diferents monòmers. El material plàstic en estat líquid es col-loca en uns motlles i s´escalfa en un forn per un període de temps per tal que es solidifiqui en una lent. 

L´excepció és el policarbonat, que és un material termoplàstic sòlid. Llavors, primer s´ha d´escalfar perquè es torni un líquid i després, ràpidament s´injecta en els motlles.