top of page
logotipo Optica Visió

Fabricació de les lents de contacte

Hi ha diferents sistemes de fabricació segons els materials de les lents de contacte.

Per a lents de contacte toves:

Tornejat: consisteix a col-locar un disc del material de lent de contacte tova, en estat no hidratat, en un eix que es fa girar. Llavors, unes eines de tall, controlades per ordinador, tallen la superfície anterior i posterior. Després, es retiren les lents acabades per passar a un procés d´hidratació i posterior control de qualitat.

Modelat per injecció: s´escalfa el material de les lents de contacte toves a un estat fos i llavors s´injecten a pressió a uns motlles. Després es refreden ràpidament, es treuen dels motlles, s´hidraten i per acabar, es realitza el control de qualitat.

La fabricació per modelat per injecció ha permès que al mercat existeixin les lents de contacte d´usar i tirar, ja que els costos de fabricació són menors.

Per a lents de contacte semirígides:

Tornejat: la fabricació ha de ser molt exacte perquè aquestes lents són rígides i qualsevol paràmetre erroni pot fer no exitosa una adaptació.

bottom of page