top of page
logotipo Optica Visió

Filtres per patologies

Gràfic que relaciona l´agudesa visual, la sensibilitat al contrast i les activitats de la vida diària

Quan s´estudia la visió d´una persona, normalment es mesura fins a quina agudesa visual màxima arriba. Fent-ho d´aquesta manera, és suficient per a la majoria de casos.

Pot passar que la persona presenti una mala visió a una causa d´un origen patològic. Llavors, convé investigar sobre la sensibilitat al contrast. Hi ha moltes malalties que s´afecta. Aquesta característica de la visió ens permet explicar molta simptomatologia.

De totes maneres, a la vida real, no estem mirant lletres molt petites d´alt contrast o lletres grans amb poc contrast. És molt més rellevant per una persona la línia de les activitats de la vida diària. Aquesta línia està delimitada per l´agudesa visual i contrast màxim. En aquesta zona del gràfic hi ha la majoria d´objectes, que no són ni molt petits ni molt grans, ni molt ni poc contrastats.

Aquesta línia d´activitats de la vida diària, quan hi ha una malaltia, es mou cap abaix i a l´esquerra. Les persones amb poc contrast i poca visió tenen dificultats , per exemple, en moure´s perquè no distingeixen bé els contorns, no diferencien bé a on comença i acaba un esgraó, ...

Els filtres per a patologies no milloren l´agudesa visual perquè hi ha un origen orgànic. El que sí fan és millorar el contrast. Per algunes patologies, com per exemple, la degeneració macular associada a l´edat, es pot arribar a millorar molt. La corba d´activitats de la vida diària es desplaça cap a la dreta.

Hi ha altres malalties (retinopatia diabètica, cataractes, retinosi pigmentària, glaucoma, atròfia òptica, albinisme, neuritis òptica, ...) en les que també millora la qualitat de vida. 

bottom of page