logotipo Optica Visió

Focus de les lents

Les lents es poden dividir en dos grans grups: les que estan pensades per a persones no prèsbites i les que són per prèsbites. La presbícia o vista cansada es dóna a partir dels quaranta anys, aproximadament. Consisteix en la dificultat manifesta d´enfocar objectes, texts que estan a la distància habitual de lectura.

En quan a la fabricació de lents, hi ha dos grans tecnologies. La convencional i la free-form. Les ràpides millores aconseguides en aquests darrers anys, s´han assolit gràcies al desenvolupament de la tecnologia free-form: cada punt de la lent està tallat segons els càlculs matemàtics que donen millor visió sense distorsió. No hi ha les limitacions anteriors que només es podia tallar la superfície amb eines de tall esfèriques convencionals.

Lents per a no prèsbites:

a) Monofocals: són els vidres per a compensar la miopia, hipermetropia o astigmatisme. Serveixen tant per mirar en visió propera com llunyana.

b) Monofocals free-form adaptats a la vida digital: la distància normal de lectura per a una persona adulta és d´uns quaranta centímetres. S´ha comprovat que quan mirem el mòbil ens el situem més proper, produint un cansament addicional. En usuaris intensius d´ordinardor o  tablet, el sistema visual està sotmès a una gran demanda. S´ha comprovat que la majoria de persones experimenten molèsties quan  en fan un ús intensiu.

Els fabricants han introduït unes lents amb una addició petita de +0.4,  +0.6 i +0.85 a la part baixa del vidre per tal de disminuir la fatiga i les molèsties. El resultat és més comoditat i més concentració.

Lents per a prèsbites:

a) Monofocals: són els mateixos vidres de l´apartat anterior, amb la diferència que s´apliquen a prèsbites. Aquest experimenta una visió nítida en visió propera, però a partir d´una distància molt pròxima, borrositat tant en visió mitjana com llunyana. Per exemple, un prèsbita mitjà o avançat pot llegir molt clarament un text, però veure borrosa la pantalla de l´ordinador i per descomptat, l´habitació a on es troba.

b) Progressius: són la solució per tenir de nou una visió nítida en visió propera, mitja i llunyana. S´adapten perfectament a la forma de mirar de les persones. L´adaptació en la majoria d´usuaris és molt ràpida.

De la geometria convencional, s´ha passat a lents amb disseny free-form a una cara i posteriorment, a dues cares. També, les lents es poden optimitzar segons els paràmetres fisiològics (inclinació de la muntura vertical i horitzontal, distància entre l´ull i la lent, centre de rotació, distàncies nasopupil-lars, distància de treball) i paràmetres de comportament (relació entre gir ull/gir cap, estil de vida).

c) Ocupacionals: hi ha persones que quan han de treballar tot el dia amb un ordinador, mirant amb uns vidres progressius troben poc camp visual a la pantalla. D´aquesta necessitat, van néixer aquest tipus de lents. Tenen un camp de visió molt ample i per tant, molt còmode. N´hi ha de tres tipus: els que enfoquen de prop fins a 1 metre, fins a 2 metres i fins a 4 metres. Són dissenys free-form.

d) Bifocals: són lents amb la part de dalt del vidre per a mirar en visió llunyana i un segment de visió propera, a baix, que és visible. Actualment, es venen molt poc.