logotipo Optica Visió

Geometria de les lents de contacte

La còrnia de l´ull té la forma d´una el-lipse. La curvatura al centre és més gran que a la perifèria. La geometria d´una lent de contacte ha d´adaptar-se el més possible a la forma de la còrnia per tal de ser còmode.

La superfície posterior d´una lent de contacte ha de mantenir un alineament correcte amb la còrnia per tal d´afavorir un lleuger moviment que permeti l´intercanvi de la llàgrima. Els materials de les lents de contacte semirígides, com que són molt poc flexibles, s´han d´adaptar amb una curvatura molt ajustada al radi de la còrnia (de + 0.05-0.15 mm). En les lents d´hidrogel o d´hidrogel de silicona, a causa del seu mòdul d´elasticitat baix, hi ha una tolerància molt més alta. En aquest fet, es basen els fabricants de lents de contacte d´un sol ús o de reemplaç freqüent. Un o dos radis de curvatura solen ser suficient per adaptar la majoria de persones. També, són habituals superfícies posteriors asfèriques, aconseguint una millor adaptació amb la còrnia. 

La superfície anterior d´una lent de contacte ve condicionada per la necessitat visual del client. Així, en les lents toves o d´hidrogel de silicona quan hi ha miopia o hipermetropia, la geometria és esfèrica (amb igual potència a tots els meridians). Si hi ha astigmatisme, amb geometries tòriques (amb diferent potència als meridians principals). Són més difícils de fabricar perquè per evitar que les parpelles les facin girar, s´han de dissenyar amb un prisma balastrat. Com a excepció, les lents de contacte semirígides per l´astigmatisme poden ser esfèriques en les seves dues cares. Això és així perquè una lent de contacte semirígida, entre ella i la superfície de la còrnia, està ple de llàgrima. L´interessant en aquest cas és que la llàgrima té forma de lent òptica i aquesta particularitat s´aprofita per a compensar l´astigmatisme (sempre que no sigui molt elevat). Si hi ha vista cansada, les més habituals són amb geometria asfèrica (la curvatura és canviant i això permet diferents potències) o amb anells concèntrics (una zona per a visió llunyana i una altra per visió propera). Donen una visió simultània d´imatges diferents, tant si estan  a distància o pròximes. És el cervell el que ha de seleccionar la que interessa en cada moment (és el mateix que fem quan en una conversa amb diversos interlocutors hem de seleccionar la veu que volem). En les semirígides hi ha una altra modalitat, poc utilitzada actualment, en què la visió és alternant (les parpelles eleven la lentilla amb la part de prop en mirada inferior).

En persones operades de miopia amb Lasik, la geometria de la còrnia és al contrari. La curvatura a la perifèria és major que centralment. Si amb els anys, aquestes persones tornen a fer miopia, les lents de contacte normals queden desplaçades lateralment.  Llavors, s´han d´adaptar lents de contacte de geometria inversa per tal que es mantinguin ben centrades. 

Topografia d´una còrnia normal

Còrnia normal. Centralment els radis són més curvats que a la perifèria

Topografia d´una còrnia operada amb Lasik

Còrnia operada de Lasik. Centralment els radis són més plans que a la perifèria

En persones en què els hi està augmentant la miopia, s´ha vist que tenen un major desenfoc perifèric hipermetròpic. Ara hi ha unes lentes de contacte de geometria inversa que el corregeixen. L´efecte buscat és el d´alentir aquesta progressió. Els resultats de recents estudis clínics demostren que és així.

En els últims anys, han aparegut les lents de contacte semirígides semi-esclerals (diàmetre de 12,50 a 16 mm)  i esclerals (de 16 a 24 mm). El diàmetre habitual d´una semirígida és de fins a 10 mm. Aquest mida més gran fa que siguin molt còmodes perquè es nota menys el moviment i molt apropiades per a certes patologies: queratocons, post-lasik, post-trasplant de còrnia, traumatismes, ull sec, ...