logotipo Optica Visió

Glaucoma

El glaucoma és  una malaltia en la que hi ha un augment de pressió a l´ull i acaba produint una afectació greu al nervi òptic. 

En la seva classificació hi ha quatre grans grups: 

1- Glaucoma d´angle obert: és el més comú. Hi ha augment gradual de la pressió intraocular que la persona no es capaç de notar. No dóna cap molèstia ni símptoma.

2- Glaucoma d´angle tancat: l´humor aquós és un líquid de dins a l´ull que es crea en els processos ciliars, passa a través de la pupil-la i s´elimina a la malla trabecular, que està entre la còrnia i l´iris. Si en algun punt del camí, s´obstrueix l´humor aquós, llavors aquest s´acumula i fa pujar ràpida i dolorasament la pressió de l´ull. És una autèntica emergència. Si no s´actua d´immediat es pot perdre la visió.

​​

Imatge d´un angle entre l´iris i la còrnia normal
Imatge d´un angle entre l´iris i la còrnia estret

3- Galucoma secundari: hi ha diverses causes com l´ús de certs medicaments (cortisona), pseudoexfoliació, dispersió pigmentària, neovascular, inflamatori, traumàtic, ...

4- Glaucoma congènit: sol ser hereditari i està present al néixer.

Normalment, el glaucoma no dóna cap símptoma (excepte en el d´angle tancat). Això és molt perillòs perquè si no es diagnostica i es tracta, la malaltia va avançant. L´agudesa visual es conserva, però de manera lenta i gradual el camp visual es va reduint, sense ser-ne conscient l´afectat. En estadis avançats, es noten que s´entrebanquen amb els esgraons, xoquen amb les parets perquè perden part del camp visual perifèric. Al final, es perd la visió.

Fons d´ull d´una persona sense glaucoma

Sense glaucoma

Visió d´una persona sense glaucoma

Imatge simulada de la visió d´una persona sense glaucoma

Fons d´ull d´una persona amb glaucoma

Amb glaucoma

Visió simulada d´una persona amb glaucoma

Imatge simulada de la visió d´una persona amb glaucoma avançat

Afortunadament, existeixen molts tractaments farmacològics i quirúrgics en l´actualitat, esdevint una malaltia crònica.

Informe de seguiment d´una persona amb glaucoma

Informe de seguiment d´una persona amb glaucoma. S´aprecia afectació de les fibres superiors i inferiors