logotipo Optica Visió

Hiperagudesa visual

Test per determinar la hiperagudesa visual

L´agudesa visual es defineix com la mida de la lletra més petita que podem distingir. La hiperagudesa visual ens permet diferenciar dues rectes desalineades amb una precisió deu vegades superior a l´agudesa visual. Els límits d´aquesta està en el mosaic dels elements sensorials de la retina, mentre que aquella depèn del processament que en fa el cervell.

Actualment, no se sap massa quins són els mecanismes neurològics en el cervell. 

Els tests d ´estereopis, que estudien el límit de les tres dimensions, estan basats en aquesta capacitat. Actualment, s´està investigant la perimetria d´hiperagudesa preferent que serveix per a detectar abans canvis, per exemple, en la degeneració macular associada a l´edat.