top of page
logotipo Optica Visió

Hipermetropia

Ull hipermètrop i la seva correcció amb lent positiva

La hipermetropia és un defecte refractiu que es produeix perquè la imatge d´un objecte que estem mirant de lluny s´enfoca per darrere la retina.

Això és així perquè l úll té poca potència a causa d´una còrnia plana, un cristal-lí amb poc poder refractiu o massa gruixut o una longitud axial massa curta.

Les persones que tenen hipermetropia quan són joves, el cristal-lí és capaç de compensar-la acomodant una mica. A aquesta edat, si no és molt alta, se sol veure bé de lluny i solen cansar-se en visió de prop. Sobre els 40 anys, sol aparèixer la vista cansada, produïda perquè al cristal-lí cada vegada més li costa enfocar de prop. Això fa que en molt poc temps, es passi de veure amb dificultats de prop a tenir problemes en visió de lluny. 

Els símptomes típics són visió borrosa fluctuant, cansament, ulls vermells, ganes de fregar-se els ulls.

En casos de poca quantia, solen ser ulleres per a lectura o per visió llunyana quan es fa una activitat de fixar la vista. Quan hi ha més necessitat, llavors són ulleres o lents de contacte per a tot el dia.

bottom of page