top of page
logotipo Optica Visió

Índex de refracció de les lents

L´índex de refracció és la capacitat d´un material òptic de doblar la llum. Com més dens és un material amb la llum, a menys velocitat viatja aquesta a través d´ell i més alt és aquest índex.

Aquest fet és important per als vidres de les ulleres, ja que com més alt sigui l´índex de refracció, més prims i estètics seran les lents. Els valors habituals de l´índex de refracció són: normal (1.50), mig (1.60) i alt (1.67,1.70,1.74, 1.80 i 1.90)

bottom of page