Lents d´alta definició

Les lents habituals són esfèriques. Donen una bona qualitat d´imatge, però en graduacions mitjanes i altes la imatge es distorsiona en els extrems. Per tal de resoldre aquest problema, hi ha les lents asfèriques que en diàmetres grans donen camps de visió més amplis perquè no presenten distorsió a la perifèria. Disminueixen l´afecte d´ull gran en potències positives o d´ull petit en graduacions negatives.

Les lents free-form són aquelles que poden ser fabricades amb eines de tall punt a punt (sense la limitació de les eines esfèriques convencionals). Això ha significat una revolució en el món de l´òptica. Cada punt de la lent està tallat segons els càlculs matemàtics que donen millor visió sense distorsió.

També, les lents es poden optimitzar segons els paràmetres fisiològics (inclinació de la muntura vertical i horitzontal, distància entre l´ull i la lent, centre de rotació, distàncies nasopupil-lars, distància de treball) i paràmetres de comportament (usuaris d´ordinador, usuaris de lents de contacte).

Tot això significa per a l´usuari camps de visió perifèrica sense distorsió, colors més vius i una millora significativa en el contrast. 

Lent esfèrica que presenta curvatura de camp a la perifèria en graduacions mitjanes i altes

Lent asfèrica que presenta poca curvatura de camp en graduacions mitjanes i altes

Lent free-form d´alta definició que presenta colors més intensos, millor contrast i sense curvatura de camp 

Òptica Visió

Ctra Cardona nº 6

08242 Manresa

Tel 93 872 04 55