top of page
logotipo Optica Visió

Lents de contacte per a post-lasik

Hi ha persones que s´han operat per treure la miopia, hipermetropia o l´astigmatisme amb lasik i que no han quedat prou bé o que no se´ls pot reintervenir o que amb els temps recuperen part del defecte refractiu anterior, presentant una visió insatisfactòria.

La forma de la còrnia, amb l´operació ,canvia de tal manera que s´alteren les curvatures normals. El problema ve que quan volen tornar a portar lents de contacte, aquestes no s´adapten bé.

Curvatura de la còrnia normal

Curvatura natural

Curvatura retocada després d´una intervenció amb lasik

Després d´una intervenció de lasik, la curvatura no és la normal

El problema queda resolt amb lents de contacte de geometria inversa (són més planes centralment que a la perifèria). Aquestes permeten un bon centratge. Solen ser lents de contacte rígides gas permeables. Aquest material té l´avantatge, que qualsevol irregularitat corneal, que provoca una visió amb distorsions, queda anul-lada. 

El resultat és una visió nítida

bottom of page