top of page
logotipo Optica Visió

Lents per a l´esport

Lents de gran curvatura i diàmetre

Hi ha moltes ulleres de sol esportives amb amplis camps de visió i gran curvatura de les lents. Són ideals perquè protegeixen molt bé els ulls, tant de possibles cops com del sol. 

Vista superior d´una ullera de sol amb curvatura normal

Ullera amb una curvatura normal

Vista superior d´una ullera de sol amb gran curvatura

Ullera amb una gran curvatura

 

En un principi aquestes ulleres de sol no es podien graduar perquè la visió lateral estava molt afectada per distorsions de les lents. A partir de l´aparició de la tecnologia free-form, amb la que cada punt de la lent es pot tallar segons els càlculs matemàtics que donen millor visió, les limitacions de fabricació de lents han desaparegut. 

Així, els nous dissenys han aconseguit vèncer les limitacions anteriors, assolint els següents avantatges:

a- Comoditat perquè l´equilibri prismàtic central i perifèric evita el sobreesforç de convergència o divergència a causa de la diferència d´efectes prismàtics en mirada lateral.

b- Visió clara perquè la diferència de magnificació de la imatge i la diferència d´efectes prismàtics entre els dos ulls es redueix a causa del càlcul binocular de les lents

Camp de visió perifèrica desenfocat a causa d´una gran curvatura de les ulleres de sol

Els camp de visió perifèric apareix una mica desenfocat

Tot i la gran curvatura de les ulleres de sol, el camp de visió perifèrica està enfocat gràcies als nous dissenys free-form

Gràcies a la tecnologia de la lent, el camp perifèric està enfocat

Lents per a determinats esports

Cada persona és única i té les seves pròpies preferències, però en general per a cada esport en particular s´aconsella més un to en concret:

Taula explicativa del millor color a escollir de la lent de sol i l´esport practicat
bottom of page