Lents solars

Les lents de color serveixen per a protegir-nos del sol. Es poden fabricar en diferents intensitats per tal d´adaptar-se a les diferentes necessitats de cada client. Actualment, hi ha molta diversitat de tonalitats. Poden ser uniformes de color, degradats, emmirallats o semi-emmirallats.

També, hi ha les lents fotocromàtiques, que canvien el seu grau de foscor, en funció de la intensitat de la llum del sol i les lents polaritzades, que eliminen la llum reflectida en la superfície, proporcionant una visió més contrastada (es nota especialment a la carretera, al mar i a la neu).

Lents solars uniformes de diferents colors

Lents solars degradades

Lents solars emmirallades

Les lents fotococromàtiques varien la seva intensitat en funció de la llum del sol

Les lents polaritzades donen millor contrast eliminant reflexes

Òptica Visió

Ctra Cardona nº 6

08242 Manresa

Tel 93 872 04 55