logotipo Optica Visió

Prismàtics

Gràfic de funcionament d´uns prismàtics

Uns prismàtics estan formats per uns objectius, uns oculars i uns prismes. L´avantatge principal és que en haver-hi un tub per a cada ull, permet l´observació en tres dimensions, tenint sensació de profunditat per realitzar el càlcul de distàncies.

 

El focus és aquell punt a on s´enfoquen els raigs que vénen de molt lluny. Llavors, es fa coincidir el focus de l´objectiu amb el de l´ocular. Fent-ho d´aquesta manera, la imatge surt amb un angle molt superior al que veuríem si ho féssim només amb els ulls directament. El resultat és una imatge molt més gran.

Els prismes són necessaris per posar la imatge dreta. Si no hi fossin, veuríem les imatges invertides. Hi ha els prismes de Porro, que són els dibuixats a la foto, i els prismes de sostre, que són els que van muntats en els prismàtics que són rectes, més fins.

Hi ha diferents tipus de prismàtics:

a) Prismàtics de teatre: solen tenir de dos a tres augments. Solen ser barats perquè no necessiten cap sistema amb prismes per invertir la imatge, ja que l´ocular és una lent negativa.

b) Prismàtics d´ús general: l´augment usual és de set a dotze. Necessiten un sistema amb prismes de Porro o de sostre per invertir la imatge. Per aquest motiu, pesen més que el tipus anterior.

Per augments més grans, necessiten un trípode per estabilitzar la imatge