logotipo Optica Visió

Materials de les lents

Hi ha dos grans famílies de materials per a lents oftàlmiques: el mineral (vidre) i l´orgànic (plàstic). Les propietats de cadascun difereixen. Abans, però, convé explicar quines són les característiques més importants dels vidres:

1- L´índex de refracció és la capacitat d´un material òptic de doblar la llum. Com més alt és, més prims i estètics són els vidres. Els valors habituals de l´índex de refracció són: normal (1.50), mig (1.60) i alt (1.67,1.70,1.74, 1.80 i 1.90)

2- El número d´Abbe: la llum està formada per tots els colors. Un material òptic té un índex de refracció diferent per a cada color, produint dispersió cromàtica (la imatge de cada color es forma en punts lleugerament diferents). Unes lents amb dispersió cromàtica, generalment en els extrems, s´observa menys definició d´imatge per la separació dels colors. Un valor per sobre de 40 presenta bona qualitat òptica. Els valors habituals del número d´Abbe són per sobre de 50 en el vidre mineral Crown, per sota de 40 en els índexs de refracció alts.

3- La densitat té relació amb el pes de les lents i per tant, la comoditat.

 

4- Punt de tall als raigs ultraviolets (UV): correspon a la protecció que proporciona la lent.

Materials orgànics

1- Orgànic 1.5 o CR-39 (Columbian Resin 39): va ser el primer material orgànic disponible per a lents oftàlmiques. Fou inventat als anys 40. És molt lleuger i difícil de trencar. Com a limitacions té que no és tan resistent a les ratllades com els que són en vidre.

2- Trivex: és un material que va ser desenvolupat per a l´indústria militar el 1994 i adaptat a l´òptica a partir del 2001. Químicament, és un monòmer de l´uretà. El nom de Trivex prové de les seves tres grans propietats: visió molt nítida, el material més lleuger de totes les lents usades en òptica i resistència a l´impacte molt elevada. Té una bona protecció als raigs UV i va molt bé per a lents taladrades.

3- Policarbonat: va ser desenvolupat als anys 70 per a l´indústria aeroespacial i incorporat a l´òptica als anys 80.  És un material lleuger i molt resistent als impactes, amb una bona protecció a l´UV. És tou, motiu pel qual sempre ve amb un antiratllat. La qualitat òptica no és tan perfecta com altres lents a causa del seu  número d´Abbe baix i al seu procés de fabricació. S´utilitza sobretot en lents de protecció contra l´impacte.

4- Orgànics d´alt índex ( de 1.60 a 1.76): químicament, provenen del tiuretà. La principal avantatge és que són més prims. Tenen un bon punt de tall a l´UV, però són més tous (necessiten un antiratllat). Com més prims són, tenen més dispersió d´Abbe. Adequats per a muntures a l´aire.

Materials minerals

Dins dels vidres minerals, hi ha els crown (número d´Abbe major de 55) i els flint (número d´Abbe menor de 50). Les propietats són comunes a tots els materials: molt bona qualitat òptica, molt resistent a les ratllades i més pes que els materials orgànics.

1- Crown: són els d´índex 1.5. Van ser el primer material disponible per a fer ulleres. Té molt poca dispersió cromàtica.

2- Crown de bari: són els d´índex 1.6

3- Flint: són els d´índex 1.7, 1.8 i 1.9. S´aconsegueix aquests índexs amb l´addició de titani o lantà.

Taula de característiques dels diferents materials per a vidres oftàlmics