logotipo Optica Visió

Miopia induïda

Ull miop i la seva correcció amb lent negativa

La miopia induïda o adquirida sol ser deguda a medicaments, variacions del sucre a la sang o a altres causes. És transitòria i reversible.

Els símptomes típics són visió borrosa a distància. En el cas de sucre a la sang la visió és molt variable. Quan ho causa un fàrmac depèn de la naturalesa del principi actiu. 

Les substàncies que poden causar miopia són:

a- Agonistes colinèrgics: actilcolina, carbacol, neostigmina, fisostigmina, policarpina

b- Antibiòtics: isoniacida, tetraciclina, sulfonamida

c- Antihipertensius: adrenèrgics, diurètics de la família de les tiazides

d- Antiangina de pit: dinitrat de isosorbida

e- Antial-lèrgics: antihistamínics

f- Anticonvulsius: metsuximida

g- Agents del sistema nerviós: morfina, opi, fenotiazines

h-Metalls pesants: arsènic

i- Hormones: hormona adenocorticoide, corticoides, anticonceptius orals

El tractament depèn de la retirada o canvi l´agent causant, sota prescripció mèdica. En el cas dels diabètics és important que portin el sucre molt control-lat per tal d´evitar les fluctuacions a la sang.