top of page
logotipo Optica Visió

Miopia nocturna

Ull miop i la seva correcció amb lent negativa

La miopia nocturna es dóna a causa d´una gran resposta acomodativa en condicions d´il-luminació baixa. Sol passar en condicions de contrast molt baix. L´ull adopta la posició acomodativa de focus fosc, enlloc d´estar enfocant a l´infinit.

És habitual veure malament de lluny durant la nit o en condicions de poca llum. Les queixes més usuals són de mala visió quan es condueix en la foscor.

La solució és unes ulleres de miopia per a la nit.

bottom of page