logotipo Optica Visió

Miopia patològica

Ull miop i la seva correcció amb lent negativa

La miopia patològica és aquella miopia que va associada a canvis degeneratius en el segment posterior de l´ull. 

La major part dels canvis estan relacionats amb un allargament de l´ull (normalment fins a 24 mm i en aquest tipus la mitja és 30 mm). La retina, que és la part a on es formen les imatges, està més estirada, més tensada. Hi ha un aprimament, en especial de la capa de l´epiteli pigmentari i també de la coroides (fa arribar nutrients i oxigen a les capes més externes de la retina). 

Els perills més grans són: el desprendiment de retina, el glaucoma, la degeneració macular associada a l´edat i les cataractes.

És molt important cada any fer una exploració de fons d´ull amb dil-latació per tal de poder controlar qualsevol possible problema.

Retina d´un ull normal

Fons d´ull normal

Retina d´una persona amb miopia patològica

Fons d´ull de miopia patològica