logotipo Optica Visió

Miopia simple

Ull miop i la seva correcció amb lent negativa

La miopia simple és la més habitual. La seva incidència ha estat augmentant en els últims anys a tot el món. En els països occidentals solia ser del 25% de la població, però actualment pot arribar al 40% en els joves. A l´Àsia, a països com la Xina, el Japó, Corea o Singapur s´arriba a percentatges de més del 90% en el jovent.

Els factors de risc són: la raça (de més a menys: orientals, caucàsics, negres, esquimals), l´herència dels progenitors, el sexe (més en dones que en homes), el nivell educatiu i certes ocupacions (microscopistes, teixidors, ...)


Així doncs, la miopia  depèn de factors genètics i ambientals. La genètica és relativament estable. Els hàbits de vida han canviat molt en els últims anys: més treball de visió propera i més lectura. 

 

Fins fa no gaire, la miopia es relacionava molt amb persones que tenien molta activitat en visió propera, ja sigui per estudis o per feina.  Ara bé , actualment han aparegut molts estudis que donen molta importància a la llum. Cada cop més estem menys hores a l´exterior, amb la llum del sol. Estem la major part de la jornada amb il-luminació artificial. 

En un estudi realitzat a Austràlia, es va comprovar que els nens blancs estaven a l´exterior una mitja de 6h/dia, els d´origen xinès, 4h/dia. A la Xina, a Beijing entre 1-2h/dia. A Singapur i Taiwan, entre nens d´origen xinès, 0.5h/dia. El percentatge de joves miops era molt més alt en nens xinesos a Singapur, Taiwan i Beijing que els nens d´origen xinès a Austràlia. A Anglaterra, la mitja és de 3-4h/dia.

En un estudi de Jones et al. es va arribar a la conclusió que els nens que passen com a mínim 15 hores a la setmana (2.1h/dia) a l´aire lliure tenen un 30% menys de risc de ser miops que els que hi estan 5h a la setmana (0.7h/dia). En un altre estudi de Sherwin et al van calcular que cada hora a l´exterior hi ha un 2% menys de possibilitats d´augmentar la miopia.

Per evitar que la miopia augmenti en els nens, s´aconsella més activitat a l´exterior. Actualment, també s´investiga molt en el desenfoc perifèric. Els vidres de les ulleres de miopia enfoquen la imatge a la retina, però degut a l´òptica de l´ull, a la perifèria de la retina pot existir un lleuger desenfoc per darrere. S´ha vist que en els miops en augment sol ser més gran. En aquests moments hi ha molts estudis en marxa amb lents de contacte que corregeixen el desenfoc perifèric o amb lents d´orto-k. S´ha vist que l´augment de la miopia pot ser de la meitat que amb ulleres.