logotipo Optica Visió

Motilitat

La motilitat dels ulls serveix per seguir i fixar l´objecte d´interès

La motilitat dels ulls serveix per seguir i fixar l´objecte d´interès. Hi ha tres moviments bàsics: les fixacions (per tal que no se saturin els fotoreceptors de la retina i desaparegui la imatge hi ha un moviment de l´ull imperceptible i  involuntari), els sacàdics (són moviments molt ràpids per a fixar en un instant el que ens interessa) i els seguiments (moviments més lents que persegueixen l´objectiu).

La simptomatologia típica és: moviments del cap excessius, pèrdues en la lectura freqüents,  salten línies o paraules, velocitat lectora lenta, comprensió baixa i dificultats en l´atenció. En general, hi ha dificultats amb la lectura. Les persones que tenen problemes d´aprenentatge solen tenir també problemes de motilitat.

El tractament és amb teràpia visual.