top of page
logotipo Optica Visió

OPTOMETRIA

Imatge d´un foròpter, instrument utilitzat per a mirar la vista

L´optometria és una ciència sanitària que s´ocupa de l´atenció visual primària. Bàsicament, la feina consisteix en:

a- Estudiar l´estat refractiu del pacient, és a dir, determinar si presenta miopia, hipermetropia, astigmatisme o vista cansada.

b- Estudiar la binocularitat, que consisteix en la coordinació dels dos ulls per tal d´aconseguir una visió simple, nítida i còmode.

c- Estudiar la salut de l´ull i del sistema visual. Es busca que les estructures estiguin bé (parpelles, còrnia, cristal-lí, retina, ...) i que el funcionament sigui l´adequat (agudesa visual, contrast, motilitat, ...)

En funció dels resultats, l´optometrista aconsella sobre l´opció més adequada a cada persona:

a- Quan presenta un problema refractiu, s´ofereix l´opció d´ulleres i/o lents de contacte en funció de les necessitats, aficions o preferències.

b- Quan existeix un problema de visió binocular, se sol aplicar diferents eines alhora.

c- Quan hi ha patologia, es refereix a l´oftalmòleg perquè administri el tractament mèdic necessari.

d- En aquells casos, en què després de realitzar totes les intervencions  mèdiques possibles, la persona es queda amb una visió pobra, existeix la baixa visió, que busca mitjançant instruments òptics i no òptics d´aprofitar al màxim la visió residual per tal de poder realitzar diferents tasques.

bottom of page