logotipo Optica Visió

Problemes d´aprenentatge

Els problemes d´aprenentatge dificulten el rendiment escolar

En un món cada vegada més competitiu, fa falta desenvolupar les habilitats d´aprenentatge, on la lectura és cabdal.

Els problemes d´aprenentatge són un desordre en un o més dels processos psicològics bàsics implicats en la comprensió o en l´ús del llenguatge parlat o escrit, que es pot manifestar en una habilitat imperfecta d´escoltar, parlar, llegir, escriure, lletrejar o fer càlculs matemàtics.

Els problemes de visió relacionats amb l´aprenentatge se subdivideixen en problemes d´eficiència visual (agudesa visual, defectes refractius, acomodació, vergències i motilitat) i del processament de la informació visual (implica aspectes no motrius de la percepció i cognició visual i la seva integració amb els sistemes motor, auditori, de llenguatge i d´atenció).

En els problemes d´eficiència visual, es fa teràpia de l´acomodació, vergències i motilitat. En els problemes de processament visual es fa teràpia de la lateralitat-direccionalitat, integració visuo-motora, coordinació motora fina i integració visuo-auditòria.