logotipo Optica Visió

Queratocon

El queratocon és una ectàsia cornial bilateral que provoca un aprimament progressiu no inflamatori de la còrnia. L´inici sol estar en l´adolescència i pot progressar fins a la vida adulta.

Mapa de curvatura cornial d´un ull normal

Mapa de curvatura d´un ull normal

Mapa de curvatura cornial d´un ull amb queratocon

 Mapa de curvatura d´un ull amb queratocon

No se sap molt bé quin és el seu origen. Hi ha teories d´origen genètic, immunològic, endocrinològic, ... El que sí és freqüent és una història d´asma, al-lèrgies, atòpies, amb fregament dels ulls crònic.

La simptomatologia és visió borrosa, enlluernament, lleugera fotofòbia i ocasionalment visió doble. Pot produir una distorsió visual important a causa de l´astigmatisme irregular i a la miopia i secundàriament a les cicatrius cornials.

A l´inici es poden portar ulleres o lents de contacte toves, però a mesura que avança la qualitat de visió disminueix i llavors s´ha d´adaptar lents de contacte semirígides (normals, semiesclerals o esclerals). Actualment, la tècnica del cross-linking pot alentir molt la seva progressió (s´instil-la un col-liri de riboflavina i llavors s´apliquen raigs UVA per tal d´enfortir els enllaços de les molècules de col-làgen i així reforçar la còrnia). També, hi ha la tècnica dels Intacs (petits segments d´un material plàstic que es col-loquen a dins la còrnia, canviant la seva curvatura d´irregular a simètrica i uniforme, aconseguint una millor imatge). L´última opció és la cirurgia (queratoplastia lamel-lar o penetrant).