top of page
logotipo Optica Visió

Reducció del soroll

La parla conté el missatge important. El soroll descriu l´entorn, però si és molt fort, pot arribar a dificultar la intel-ligibilitat.

Acústicament, la parla està formada per ones harmòniques. El soroll de fons, per inharmòniques. Els audiòfons es basen en aquest fet per disminuir l´amplificació del soroll i augmentar-la en les paraules.

 

Els aparells busquen la millor relació veu/soroll per afavorir la comprensió. El soroll no es pot eliminar perquè també proporciona informació, però s´ha de deixar a un nivell que el cervell comprengui amb facilitat amb el mínim d´esforç.

El vent és molt molest pels usuaris d´audiòfons, però ha estat fins fa poc molt difícil de solucionar.

El soroll emmascara la parla

Les ones blanques representen la veu. Les ones grises el soroll

Un bon audiòfon disminueix el soroll i augmenta la claredat de la parla

Un bon audiòfon és capaç de reduir el senyal del soroll per sota la de la veu

Imatges cedides per l´empresa Oticon

bottom of page