logotipo Optica Visió

Retinopatia diabètica

La retinopatia diabètica és una condició que es pot donar en persones diabètiques. El sucre espatlla els vasos de la retina. Llavors aquests poden deixar passar sang i altres líquids cap a la retina, engruixint-se i provocant visió borrosa.

Com més anys fa que es té diabetis, més possibilitats hi ha de patir la retinopatia diabètica. La clau és portar un control molt bo del sucre, fent una dieta equilibrada i practicant regularment alguna activitat esportiva. 

 

En els estadis inicials no es tenen símptomes, per això és molt important fer revisions periòdiques. En casos més avançats, hi ha visió borrosa, flotadors (s´observen objectes a l´exterior, com ombres que en realitat estan produïdes per cèl-lules a l´interior de l´ull ), distorsió i pèrdua progressiva d´agudesa visual. 

Hi ha dos estadis de la patologia. El primer és la retinopatia diabètica no proliferativa, Les parets dels vasos petits de la retina esta debilitats i es formen microaneurismes (són com esferes petites). Segons la severitat es poden veure petites hemorràgies, exsudats lipídics, rosaris venosos i edema  a la màcula. Es produeix anòxia (falta d´oxigen) de manera perllongada. Els teixits reaccionen creant nous vasos per tal de nodrir-la. El problema és que són molt fràgils i sangren amb facilitat, produint hemorràgies. Tot aquest quadre es pot complicar amb la formació de teixit cicatricial, que pot provocar un despreniment de retina per tracció. També, pot aparèixer el glaucoma (augment de pressió a l´ull que espatlla el nervi òptic).

Fons d´ull d´una persona amb retinopatia diabètica no proliferativa

Retinopatia diabètica no proliferativa amb hemorràgies i exsudats lipídics (punts blancs)

El tractament és mèdic. Quan hi ha edema a la màcula (la part de l´ull responsable de la visió del detall) la visió queda molt afectada. L´oftalmòleg administra injeccions d´anticossos monoclonals (bevacizumab, ranibizumab,..) o corticoides (triamcinolona). Quan afecta la resta de la retina, i segons la severitat, els tractaments són fotocoagulació amb làser, vitrectomia i crioteràpia.

Imatge del gruix d´una màcula normal

Màcula normal

Imatge del gruix d´una màcula amb edema

Edema a la màcula