logotipo Optica Visió

Retinopatia hipertensiva

La retinopatia hipertensiva es pot donar en persones que pateixen hipertensió arterial. A vegades es diagnostica hipertensió arterial arrel de l´observació de l´ull en una persona asimptomàtica.

Les artèries retinianes no tenen una làmina elàstica ni musculatura per tal de regular el seu cabal. La hipertensió provoca canvis arterioscleròtics que redueixen el diàmetre de les artèries. Això fa pujar la pressió.

Aquest augment de pressió fa que primer hi hagi una reducció general de les artèries petites de la retina, després més marcat localment. El reflexe de les artèries petites canvia ("fil de coure" a l´inici, després "fil de plata").També s´afecten els creuaments entre artèrioles i vènules. Més endavant, apareixen petites homorràgies, exsudats i en estadis més avançats, exsudats en forma d´estrella macular. Al final, hi ha edema de la papil-la òptica.

Fons d´ull d´una persona amb retinopatia hipertensiva

La majoria de pacients no tenen símptomes. Els que sí, mal de cap i visió borrosa.

El tractament és mèdic. El més important és controlar la pressió arterial sistèmica i promoure bons hàbits alimentaris i de vida, així com la pràctica esportiva.