top of page
logotipo Optica Visió

BAIXA VISIÓ

Hi ha patologies de l´ull que tenen com a conseqüència una pèrdua permanent de visió no recuperable. La baixa visió s´ocupa d´aprofitar al màxim el resto visual i aconseguir el màxim d´independència en la vida de les persones que s´hi troben.

Per començar, s´ha de valorar la graduació, l´agudesa visual, la patologia que ha causat la lesió, l´edat de la persona,... i sobretot, el grau d´acceptació en què la malaltia ha deixat a la vista i la predisposició a posar-hi remei. És molt freqüent oferir solucions reals al pacient i a causa  de l´estat de no acceptació, preferir no fer res (amb l´esperança de trobar un altre optometrista que amb unes ulleres solucioni el problema). Cal esperar un temps, i llavors és habitual que retornin demanant per la solució oferta amb anterioritat.

Sovint, el que fa falta és més augment per llegir, per mirar la televisió, ... Hi ha moltes ajudes òptiques, que segons les necessitats podem utilitzar: lupes, lupes de mà o de peu, telemicroscopis, ulleres amb adicions molt altes si el problema està en visió propera. Per visió llunyana, ulleres o telescopis.

A vegades, és important estudiar el contrast. Una gran pèrdua de contrast pot ser molt limitant. Existeixen uns filtres de colors específics, dissenyats per a millorar la qualitat de vida de certes patologies (degeneració macular associada a l´edat, cataractes, retinopatia diabètica, retinosi pigmentària, ...) També, és molt important la il-luminació.

Si existeix un problema de camp visual central, es fan ulleres magnificadores i s´ensenyen habilitats visuals. Si la dificultat està en el camp visual perifèric, es fan ulleres amb lents negatives, prismes, telescopis inversos, miralls i habilitats visuals.

Hi ha tot un seguit d´ajudes no òptiques que són de gran ajuda. Un faristol per tenir una posició més còmode de lectura, regles per no perdre la línia dels llibres, marques a la punta dels esgraons amb cinta blanca per evitar caigudes, ...

Els ordinadors, les tablets i smartphones són d´una ajuda inestimable perquè ens permeten variar la mida, contrast i color de la imatge segons les necessitats d´una manera ràpida i fàcil.

En fi, existeixen moltes solucions per a millorar la qualitat de vida de totes aquelles persones amb baixa visió. Amb elles, podem aconseguir que tots aquests pacients no perdin la il-lusió de fer.

Visió simulada d´una persona amb baixa agudesa visual

Hi ha moltes patologies que disminueixen l´agudesa visual

Visió simulada d´una persona amb degeneració macular associada a l´edat

La degeneració macular associada a l´edat provoca pèrdua de visió de camp central

Visió simulada d´una persona amb cataractes, que provoquen una pèrdua d´agudesa visual i contrast

Les cataractes, a més d´una pèrdua d´agudesa visual important, produeixen una disminució del contrast marcada

Visió simulada d´una persona amb glaucoma, que provoca una pèrdua de camp perifèric important

En el glaucoma avançat hi ha disminució del camp visual perifèric

bottom of page