top of page
logotipo Optica Visió

Ull gandul

Un ull gandul no arriba a una visió òptima ni amb lents

L´ambliopia o ull gandul és quan un ull (o molt rarament els dos) no són capaços de tenir una agudesa visual del 100% (la visió pot estar molt desmillorada, arribant inclús al 10%) quan porta tota la compensació òptica i no presenta cap patologia. A més a més, sol haver-hi un enfoc de prop imprecís, menys sensibilitat al contrast, moviments de seguiment pobres, fixació inestable i poc exacte i sensibilitat incrementada a l´efecte d´interacció de contorns.

L´edat crítica perquè un ull es torni gandul és per sota dels 8 anys. Les causes poden ser:

 

         1- Refractiva: la persona ha de portar ulleres o lentes de contacte i com que  aquest ull no                     s´estimula correctament. També, pot passar que els dos ulls necessitin la correcció òptica i

              que aquesta borrositat sostinguda en el temps freni el desenvolupament.

         2- Per deprivació visual: qualsevol opacitat en el camí dels raigs de llum que evitin formar una               imatge nítida a la retina. L´exemple típic és la cataracta congènita, però també cal destacar               les opacitats cornials, les ptosis congènites, ...

          3- Estrabisme: quan els dos ulls no són capaços de fixar la imatge alhora, es produeix la visió                doble. Aquest fet és molt desagradable i el cervell elimina la imatge central de l´ull que                     desvia. Aquesta supressió constant acaba produint l´ambliopia.

El més important és detectar en els nens el més aviat possible l´aparició de l´ull gandul. Com  més ràpid, més fàcil és arreglar el problema.

El tractament és donar tota la correcció òptica, oclusió i teràpia visual.

bottom of page