top of page
logotipo Optica Visió

Vista cansada o presbícia

Ull amb vista cansada i la seva correcció amb lent positiva

La vista cansada o presbícia és una disminució gradual de la capacitat d´acomodació, d´enfocar de prop. 

De fet, un nadó és capaç d´enfocar a 6 cm. A mesura que anem fent anys, aquesta distància es va allunyant, arribant als 60 anys a 1 m. Però, quan realment se senten els efectes del desenfoc de prop, habitualment és entre 40 a 45 anys, perquè ja no podem veure nítid a 40cm que és la distància més habitual de treball. 

Els símptomes típics són visió borrosa de prop, retard en l´enfoc de lluny a prop o el revés, cansament als ulls, mal de cap, allargar el braç o buscar una llum intensa o el sol.

L´opció més habitual són les ulleres de prop al principi. Després, lents progressives o lents de contacte progressives. Cada tres o quatre anys, la graduació s´ha d´incrementar.

bottom of page